Advertorials

Stop de borstklopperijAdvertorials

Je ziet ze nog steeds: de advertorials-oude-stijl. De saaie bedrijfsprofielen die een onaannemelijk rooskleurig beeld scheppen zonder enig toegevoegde waarde. Vooral vakbladen lijken er geen afscheid van te kunnen nemen. Jammer! Een journalistiek artikel kan zo ongelooflijk veel bijdragen aan de kennis over bedrijf en product, aan de relatie en vooral: aan het vertrouwen.

Bij de kritische consument werkt borstklopperij averechts. De lezer zoekt geloofwaardige informatie waar hij echt iets aan heeft! Toch moeten we de voordelen van een advertorial niet uitvlakken. Je wilt bijvoorbeeld als ondernemer zelf bepalen wat en hoe je communiceert. Bij een redactioneel stuk moet je maar afwachten wat de journalist ervan bakt. De oplossing: een advertorial met een journalistieke stijl. Zenden wordt inleven in de lezer.

Deze manier van adverteren vergt een omslag. Om te beginnen is de insteek anders. Het gaat niet meer om de commerciële boodschap waarin het product of bedrijf centraal staat. Het gaat vooral om wat de klant eraan heeft, om wat de klant merkt van de voordelen van het product of van de relatie met uw bedrijf.

Schrijf eens over de ziel van de organisatie, over de wortels, de groei en de toekomstplannen. Over de rol van jouw bedrijf in de samenleving en over de beleving die je producten oproepen. Laat klanten vertellen wat je voor hen betekent en laat medewerkers aan het woord. Als jouw expert praktische en deskundige tips geeft, is dat immers veel aannemelijker dan als je zelf zegt dat het product zo fantastisch is.

En dan de stijl. Laat het zien! Alleen vertellen dat je goed bent, daar trapt de consument niet meer in. Breng het ontstaan, de nieuwe producten, de reorganisatie, de verhuizing en de nieuwe campagne tot leven. Vertel op een creatieve manier over interessante feiten en weetjes. Kortom: laat zien waarom het bedrijf er toe doet. Want dat is wat mensen boeit. Dat is waardoor mensen vertrouwen in jou krijgen.