Privacybeleid Bedrijfsverhaal.nu

Op deze pagina vertellen we welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk.
Wij verwerken je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat is bedrijfsverhaal.nu?

Bedrijfsverhaal.nu Coöperatie U.A. is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die bedrijfsverhalen weergeeft in diverse media (print, online en/of film).
De coöperatie bestaat uit: 1 bestuurder en 3 leden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijfsverhaal.nu verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Op het moment dat je – al dan niet op ons verzoek – persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaan wij er vanuit dat je toestemming geeft tot het verwerken van deze gegevens. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Die gegevens slaan we op op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij (Dropbox). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken; de gegevens kunnen derhalve niet (meer) worden herleid tot je identiteit.

Waarom we gegevens nodig hebben

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang bewaren we gegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld met een maximum van 15 jaar.

Delen met anderen

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht ofwel anderszins, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat ook zij je privacy waarborgen. Te denken valt aan Mailchimp en aan de beveiliger van onze server. Bedrijfsverhaal.nu blijft verantwoordelijk. Wij zullen in principe geen persoonsgegevens delen met landen buiten de EU.

Cookies

Bedrijfsverhaal.nu gebruikt op zijn website alleen functionele cookies en  analytische cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Indien en voor zover er – al dan niet in de toekomst – gebruik gemaakt wordt van cookies, vindt dit op zodanige wijze plaats dat de verzamelde gegevens niet kunnen leiden tot identificatie van de persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, Recht op verzet

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt eveneens recht op verzet; je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde wijze van gebruik van je gegevens. Dit kun je doen door een verzoek te sturen naar info@bedrijfsverhaal.nu. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Overigens zullen we pas je gegevens overleggen als je je gelegitimeerd hebt.

Beveiliging

Bedrijfsverhaal.nu neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op.
De gegevens zijn beveiligd met de beveiligingsprogramma’s van de leden. Dat zijn macOS High Sierra (versie 10.13.4), ESET Internet Security en F-secure.
Mocht onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, dan zal Bedrijfsverhaal.nu je hiervan binnen 48 uur per e-mail op de hoogte brengen.  Je krijgt dan informatie welke gegevens gelekt zijn en hoe en wanneer Bedrijfsverhaal.nu dat lek gaat dichten of heeft gedicht.
Als je zelf het idee hebt dat de gegevens niet meer veilig zijn, dan kun je via e-mail of telefoon contact opnemen met Bedrijfsverhaal.nu (gegevens: zie onder). Daarnaast heb je te allen tijde de mogelijkheid om een eventueel datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Van jou verwachten we dat je geen actie onderneemt om zwakke plekken in de computers van de leden te ontdekken.

TOEZICHT

Bedrijfsverhaal.nu is op grond van de AVG niet verplicht tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.
Wij zullen echter middels het bijhouden van een register van alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de verplichting tot toezicht cq. overzicht op verwerkingen van persoonsgegevens vanuit de AVG.

externe Links

Bedrijfsverhaal.nu is niet verantwoordelijk voor de privacygevoeligheid van websites met een externe link op de website van Bedrijfsverhaal.nu.

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Vragen, feedback en klachten

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen. Ook als je klachten hebt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) of met ons.
Bedrijfsverhaal.nu
Straat van Ormoes 121
2622 KD Delft
06 401 960 64 (Pras Weijers)
info@bedrijfsverhaal.nu
Opgesteld: mei 2018